Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Το βιβλίο. Μουσική: Καρλ Νεφ, Ιστορία της μουσικής (Μετάφραση-προσθήκες Φοίβου Ανωγειανάκη)», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 42-43