Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα της σύνταξης]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 45