Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Ποίηση. Φαίδων ο Πολίτης», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 40-41