Είστε εδώ

Martinson Harry, «Άσωτος υιός», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 25-26