Είστε εδώ

Μυστακίδης Αντώνης, «[Harry Martinson]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 26