Είστε εδώ

Martinson Harry, «Το ταξίδι στο Kungshult», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 25