Είστε εδώ

Martinson Harry, «Όταν η γη γελούσε», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 24-25