Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. ΙΒ'. Παράλιες σκέψεις», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 49-50