Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. ΙΙ. Συναναστροφή συνεχής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 50-52