Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. ΙΑ'. Σκόρπια φύλλα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 48-49