Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. Η'. Νυν και αεί.», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 43-44