Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. Θ'. Πετάει; Πετάει;», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 45-46