Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. Ζ'. Παληά βρύση», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 41-43