Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. Στ'. Στις ρεματιές», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 39-41