Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. Ε'. Σύγκρουση», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 37-38