Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. Δ'. Έφυγε πάλι πίσω», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 36-37