Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. Α'. Ακρόπολις», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 32-33