Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. Ι. Χώρος κοιμητηρίου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 29-32