Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανακομιδή. Β'. Τους είδε το σπίτι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 33-34