Είστε εδώ

Νικολινάκος Μιχάλης, «[Γιάννης Σκαρίμπας]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 15