Είστε εδώ

Σκαρίμπας Γιάννης, «Ο κύριος του Τζακ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 15-28