Είστε εδώ

Hora Josef, «Σάκκο και Βαντζέττι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 53-54