Είστε εδώ

Hora Josef, «Δέκα χρόνια, V», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 54-55