Είστε εδώ

Hora Josef, «Ιταλία», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 52-53