Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Josef Hora]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 49