Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Γιόσεφ Γόρα», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 49-50