Είστε εδώ

Hora Josef, «Ο σακάτης», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1961), σ. 50-51