Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Το βιβλίο. Πεζογραφία. Αλέξανδρου Κοτζιά, Ο Εωσφόρος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 104-105