Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Μελέτη.Η διελκυνστίδα της καβαφικής κριτικής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 106-108