Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Το βιβλίο. Πεζογραφία. Νίκου Κάσδαγλη: Κεκαρμένοι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 103-104