Είστε εδώ

Quasimodo Salvatore, «Στο φως σου το ναυαγισμένο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 88