Είστε εδώ

Quasimodo Salvatore, «Άνθρωπε του καιρού μου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 89