Είστε εδώ

Borchert Wolfgang, «Γενιά χωρίς αποχαιρετισμό», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 85-87