Είστε εδώ

Borchert Wolfgang, «O Radi», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 82-85