Είστε εδώ

Borchert Wolfgang, «Οι ξυλόσφαιρες», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 81-82