Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Wolfgang Borchert]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 80