Είστε εδώ

Μαρινάκη Άννα, «Wolfgang Borchert», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 80