Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Κατατρέχουν τη γραφικότητα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 79