Είστε εδώ

Ευαγγέλου Ανέστης, «Το ξενοδοχείο και το σπίτι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 65-67