Είστε εδώ

Αϊντενάιερ Νίκη, «[Franz Fühmann]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 96