Είστε εδώ

Ευαγγέλου Ανέστης, «Η οικογένεια», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 62-65