Είστε εδώ

Himsek Hasan, «Σύγχρονοι Τούρκοι ποιητές. Κάθε πρωί», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 60