Είστε εδώ

Himsek Hasan, «Σύγχρονοι Τούρκοι ποιητές. Η αιτία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 59-60