Είστε εδώ

Kemal Mehmet, «Σύγχρονοι Τούρκοι ποιητές. Ο δάσκαλος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 60