Είστε εδώ

Eloğlu Metin, «Σύγχρονοι Τούρκοι ποιητές. Μια που κατεβήκαμε στην Πόλη είπαμε να φωτογραφηθούμε», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 59