Είστε εδώ

Καχτίτσης Νίκος, «Η Ομορφάσχημη», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 1-28