Είστε εδώ

«#», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. (εσώφυλλο)