Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Παύλος ή τα πουλιά», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1960), σ. 29-30