Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Πεζογραφία. Νίκος Μπακόλας: Μην κλαις αγαπημένη», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 73