Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Το βιβλίο. Πεζογραφία. Γιάννης (sic) Μουρέλος: Η πόλις μάς περιμένει», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 71-72